BMW

ÔTÔ

Top 10 môtô BMW tốt nhất năm 2023

Kênh Auto Moto Show vừa bầu chọn ra 10 môtô BMW tốt nhất năm 2023. Đứng đầu là BMW M1000RR.

top 10 môtô bmw tốt nhất năm 2023

1. BMW M1000RR 2023.

top 10 môtô bmw tốt nhất năm 2023

2. BMW S1000RR 2023.

top 10 môtô bmw tốt nhất năm 2023

3. BMW R1250RS 2023.

top 10 môtô bmw tốt nhất năm 2023

4. BMW R nineT 100 Years 2023.

top 10 môtô bmw tốt nhất năm 2023

5. BMW F900R 2023.

top 10 môtô bmw tốt nhất năm 2023

6. BMW R1250GS 2023.

top 10 môtô bmw tốt nhất năm 2023

7. BMW R nineT Scrambler 2023.

top 10 môtô bmw tốt nhất năm 2023

8. BMW F850GS 2023.

top 10 môtô bmw tốt nhất năm 2023

9. BMW R18 Transcontinental 2023.

top 10 môtô bmw tốt nhất năm 2023

10. BMW K1600 GT 2023.

Phùng Trang (Theo Auto Moto Show)

Bài viết mới cập nhật